Fritids Hämtning/Lämning

Postat: 2009-12-04 05:41

Hej..jag är gift och vi har ett gemensamt barn samt jag har en 8-åring från ett tidigare äktenskap. Nu ska den yngsta börja på dagis..och den äldsta behöver fritidsplats i skolan. Jag började fylla i papper..skrev oxå dit min exmans namn pga vi har gemensam vårdnad. Min man studera pappret och sa "vilken soppa med så olika namn på pappret" alltså han menade sig själv och min exman. Sedan när vi skulle diskutera över hämtning och lämning, så svarade min man att först och främst så ska hans namn inte stå på pappret och för det andra så får jag och min exman sköta hämtning och lämning..pga min dotter inte min mans biologiska dotter..och därmed inte hans ansvar. Och sen sa han att han betalar inte min dotters fritidsavgift..bara vår gemensamma sons avgifter. Jag blev oerhört förvånad och sårad. Jag aldrig vetat ens att han tänkte såhär om min dotter. Och nu känns det mera som om jag skulle inte ens vilja att han skulle hämta min dotter från fritids längre efter ett sånt här uttalande. Vad ska jag göra nu ? hur ska jag förklara hans inställning på fritids i skolan ?

Lena

Kommentarer

Postat: 2009-12-07 13:03 Besvara Hej

Tråkigt att höra, det är trots allt barn det handlar om, däremot är det inte ovanligt att det blir meningsskiljaktigheter i dessa frågor.

När du fyller i kontaktuppgifterna i samband med förskoleplaceringen bör det stå vårdnadshavarens uppgifter, det vill säga du och den biologiska pappan. Vem som hämtar och lämnar ska inte kommunen lägga sig i, det är en överenskommelse er föräldrar emellan.

På inkomstanmälan ska däremot redovisas vilka personer som ingår i ert hushåll, det vill säga du och din nuvarande man, oavsett om barnen i hushållet är biologiska eller inte. Vi uppmanar dig att ta kontakt med debiteringsenheten på telefon 34 51 35 för att förhöra dig om du kan dela på räkningen. För att få syskonrabatt måste samma räkningsmottagare stå på båda barnen men det är möjligt att det ändå går att ordna på något sätt.

Vi hoppas att du fått svar på dina frågor och att det löser sig till det bästa.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

Postat: 2009-12-08 08:37

Hej!

Ni skrev att "vem som hämtar/lämnar blandar kommunen inte sig i" .. jag trodde att fritids/dagistider styrs av föräldrarnas arbetstider..och ifall min man slutar tidigare sitt arbete så är han väl "tvungen" att hämta MIN dotter från fritids, eller? det beskedet fick jag från fritids..Och ifall min man blir arbetslös så har jag inte rätt till fritidsplats....Och ifall min man är ledig på semestern så har inte min dotter rätt till fritidsplats.Min man tänker absolut INTE vara delaktig vid hämtning/lämning och då blir ju isåfall situationen svår för mig. Ifall fallet är så att kommunen inte blandar sig i..så hade det ju varit det bästa alternativet för mig och min dotter. Varför har fritids inte isåfall nämnt detta till mig? För mig känns denna situation inte kul..

Postat: 2009-12-10 15:42

Hej

Vi förstår verkligen din frustration, det är sorgligt att höra att en vuxen inte kan ta större ansvar för barn oavsett vem som är förälder.

Vem som hämtar och lämnar barnet kan bara föräldrar/vårdnadshavare bestämma men du har rätt i att barnet ska hämtas i anslutning till arbetsdagens slut för den förälder som slutar tidigast. Däremot ska fritids enbart ta hänsyn till vårdnadshavarnas arbetstider/studietider och behov. Det vill säga man kan inte ställa samma krav på din man eftersom han inte är vårdnadshavare, dock har han ett ekonomiskt ansvar eftersom han tillhör hushållet. Han är alltså skyldig att hämta er gemensamma dotter när han slutar för dagen men inte din dotter. Å andra sidan blir det mycket underligt för din dotter om syskonet hämtas men inte hon, en handling som kan komma att påverka henne mycket.

Om någon av föräldrarna blir arbetslösa och barnet redan har en fritidshemsplats får den behållas i 6 månader. För att få en plats måste båda föräldrarna arbeta eller studera. Så länge du som vårdnadshavare har ett arbete ska din mans arbetslöshet inte påverka din dotters plats, däremot kommer ert gemensamma barn påverkas om han blir arbetslös.

Återigen, det är tråkigt att oenigheter som dessa uppstår när barn är inblandade. Även om det kan kännas olustigt, kan ni boka tid med personal på fritids för att förklara, ett möte där din man ska närvara och förklara varför han inte kommer att hämta din dotter när han hämtar sin egen.

Du är välkommen åter med fler funderingar

Vänligen

Soctanterna

Soctanter