Söka insats utifrån sol

Hej.

Vart vänder man sig om man vill ansöka om insatser enligt sol/ta reda på vad för insatser som finns vid psykisk ohälsa att söka om?

F

Kommentarer

Hej! 

Du som behöver stöd eller insatser för att klara dig i vardagen kan få insatser från kommunen/socialtjänsten. Vilket stöd du kan få beror på hur omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar du har orsakade av t ex psykisk ohälsa. 

För att se vilket stöd du kan få genomförs efter ansökan alltid en utredning. Dina behov kan tillgodoses antingen utifrån Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).  
Alla som arbetar inom socialtjänsten har tystnadsplikt. 

Vi föreslår att du vänder dig till den socialtjänst du tillhör och där bokar en tid hos en handläggare på vuxenmottagningen. Hos denne kan du få veta vilka insatser som finns att tillgå enligt Socialtjänstlagen. 

Vi hoppas du blev nöjd med vårt svar.
 
Vänligen 
Soctanterna 

Soctanter