Råd Om Barn Som Far Illa

Postat: 2009-12-11 13:15

Hej, jag undrar hur jag ska göra, det är så att min syster är i skilsmässa, o hennes fd man är inte riktigt klok. Barnen kommer i kläm hela tiden och det sista som hände var att barnen var lämnade hos farmorn av min syster, då hennes exman sagt "att han ej orkade ha dem den helgen alls", när exmannen fick reda på att barnen var hos farmodern blev han rasande, tog barnen in i bilen och körde och bara släppte av dem utanför MITT hus. Det låter kanske inte så farligt, men en pappa som bara kör ut sina barn på det sättet, och sen kör därifrån, UTAN att ha kollat om någon tar emot dem, ett barn på 3,5 och ett på 13. Var ska jag vända mig med detta, det är bara en droppe i havet av allt annat galet som händer där. Men nu måste man agera känner jag. Tack för ert svar...

BJ

Kommentarer

Postat: 2009-12-14 15:03

Hej!

Situationen du beskriver låter svår, självklart oroar du dig för dina systerbarn och det är bra att du reagerar.

Familjerättsbyrån är den verksamhet som arbetar med frågor som rör vårdnad, boende och umgänge av barn då föräldrarna går igenom en skilsmässa. Föräldrar kan själva ta kontakt med familjerättsbyrån och be om samarbetssamtal. För att samarbetssamtal ska komma till stånd krävs det att båda föräldrarna vill delta och skriver på ett kontrakt om samarbetssamtal. Samtalen har hög sekretess och ingenting registreras om föräldrarna då de frivilligt deltar i samtalen. Du kan försiktigt ta upp detta med din syster och höra om hon skulle kunna tänka sig att delta i samarbetssamtal med sin före detta man. I samarbetssamtal får föräldrarna hjälp med att komma överens, lägga upp tider för hämtning och lämning och fokusera på vad som är bäst för de gemensamma barnen.

Eftersom din syster har barn under 16 år har hon och mannen en betänketid på sex månader då man ansöker om skilsmässa. Efter att betänketiden löpt ut träffas båda parter i tingsrätten för att reda ut frågan om boende, vårdnad och umgänge gällande barnen. Tingsrätten kan i detta skede besluta om samarbetssamtal mellan parterna eller direkt begära en utredning från Familjerättsbyrån om det finns en tvist angående vårdnad och boende för barnen. Om tingsrätten fattar beslut om utredning/samarbetssamtal är föräldrarna skyldiga att delta i utredningen och/eller samtalen.

Om du anser att problemen är så stora och allvarliga att vårdnads- och umgängesutredning inte är tillräckligt, kan du förutom att prata med din syster om hur du ser på saken, även göra en anmälan till socialtjänsten i den stadsdel där din syster och hennes före detta man bor. Du kan då göra en anmälan som handlar om oro för att barn far illa. Att din systers man lämnar barnen utanför ditt hus utan tillsyn är allvarligt, då de både kan komma till skada samt känna sig övergivna. En anmälan kan du både göra skriftligen eller muntligen genom att kontakta socialtjänsten. Du får lov att vara anonym, men det är alltid lättare att bekräfta uppgifterna och bemöta föräldrarna när anmälaren är namngiven samt återkomma till dig om det krävs fler uppgifter. Det är också viktigt att du ger en så detaljerad bild av situationen som möjligt och beskriver de gånger då du anser att barnen farit illa. Socialtjänsten gör sedan en bedömning utifrån dina uppgifter om de kommer att öppna en utredning eller inte. Om utredning öppnas kommer socialtjänsten att kontakta din syster och/eller hennes före detta man beroende på vem som är vårdnadshavare. Inom socialtjänsten finns många olika sorters stöd för familjer som går igenom svårigheter, vilka insatser som kan bli aktuella varierar från stadsdel till stadsdel.

Om du vill komma i kontakt med socialtjänsten i deras stadsdel kan du ringa till Malmö stads växel och be om att få bli kopplad till den stadsdel som din syster och hennes före detta man tillhör, du kan även be om att få bli kopplad direkt till den enhet som arbetar med barn- och familjefrågor.

Telefonnummer till Malmö stads växel är 040-34 10 00.

Familjerättsbyrån har telefontid måndag-fredag 08.00-09.00 och du når dem på telefonnummer 040-34 52 38

Vi önskar dig lycka till.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter