Orosanmäla farmor?

Hej, mina barns farmor var inlagd på psyk för stark ångest för några år sedan. Hon blev diagnosticerad med generaliserat ångestsyndrom, fick medicin och blev bättre. Nu sedan ett år har hon börjat oroa sig, påstår att hennes barn och respektive är dåliga föräldrar. Så fort vi inte gör som hon säger hotar hon med att orosanmäla. För ett par veckor sedan fick jag och barnens pappa brev från soc angående en orosanmälan. Det visade sig vara barnens farmor som hade gjort den. Det fanns ingen substans i anmälan så något ärende startades inte. Nu tror vi (familjen) att hon behöver hjälp. Vi har pratat med henne men hon säger att det inte är något fel på henne. Vad ska vi göra?

Orolig mamma

Kommentarer

Hej! 
Det är en svår fråga du har och vi förstår att den skapar oro. Som vuxen och “vid sina sinnens fulla bruk” har man ju bestämmanderätt över sig själv och har rätt att söka/inte söka vård.  

Om det är möjligt så försök att prata med dina barns farmor öppet om er oro för henne och vad det får för konsekvenser för er familj. 
Det finns en gräns för när man själv inte längre kan/får bestämma. Med detta menas att det vid utebliven vård föreligger en fara för egen eller i viss mån annan persons liv och hälsa.  

Begreppet avser psykiatriska tillstånd som präglas av störd realitetsprövning eller hög suicidrisk, vilket kan leda till tvångsomhändertagande, LPT (Lagen om psykiatrisk tvångsvård). 

Hoppas att ni får rätsida på situationen så både ni och barnens farmor mår bättre. 
 
Vänligen  
Soctanterna 

Soctanter