Söker Hjälp

Postat: 2009-12-14 10:23

min pappa dog i cancer och min mamma är missbrukar jag blir slagen av min bror varje dag behöver hjälp snabbt

simon

Kommentarer

Postat: 2009-12-15 16:04

Hej!

Den situation du beskriver låter allvarlig. Ingen ska behöva tåla att bli slagen. Det finns olika vägar du kan gå för att få hjälp. Ett alternativ är att du vänder dig till socialtjänsten i den stadsdel du bor i. Om du är under 18 år kommer ditt ärende att handläggas som ett barn- och familjärende. Socialtjänsten kommer då att lyssna på din berättelse och försöka hjälpa dig med din situation. I många fall kommer kontakt att tas med din mamma för att höra hennes inställning till hur du bor och mår. Du skriver att du varje dag blir utsatt för våld av din bror, detta är oacceptabelt och ska tas med i bedömningen av hur du har det. Socialtjänsten ska arbeta mot att unga människor under 18 år bor kvar hemma hos sina vårdnadshavare så länge det går, men i ditt fall då det förekommer våld och missbruk i bilden, kan bedömningen bli att du bör flytta hemifrån. När man har blivit utsatt för våld och levt med en missbrukande förälder kan man ibland även behöva hjälp utöver det praktiska, med sitt psykiska mående som kan ha blivit påverkat till det sämre. Det finns olika verksamheter i Malmö som riktar sig till personer som blivit utsatta för våld och som har missbruk i familjen.

www.brottsoffermyndigheten.se/ kan du hitta råd och information om rättigheter och möjligheter till att få hjälp och stöd. Du kan även kontakta stödcentrum i Malmö som ger stöd till brottsoffer. Du kan få hjälp med samtalsstöd, krisbearbetning, rådgivning, polisanmälan m.m. Du kan vara anonym och det kostar inget. Du behöver inte ha gjort polisanmälan för att få brottsofferstöd.

E-post: stodcentrum@malmo.se
Telefonnummer: 040 20 14 95
Telefontider måndag-fredag 08.00 - 16.30

Föräldraföreningen mot narkotika (FMN) erbjuder stöd för anhöriga till missbrukande personer. Du kan ringa till FMN på 040-14 05 95 och boka in en tid för samtal.

Är du över 18 år kan du också vända dig till Öppenvårdshuset Gustav som erbjuder samtal för anhöriga, du når dem på telefon 040-34 91 90

För att komma i kontakt med socialtjänsten kan du ringa till Malmö stads växel 040-34 10 00 och be om att få bli kopplad till den stadsdel som du tillhör, om du är under 18 år kan du be att få bli kopplad till den enhet som handlägger barn- och familjeärenden.

Hoppas att du fått information som kan hjälpa dig på vägen, annars tveka inte att höra av dig igen.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter