Invandrarkvinnor utan språket

Hej
Jag undrar om ni kan berätta vad socialstyrelsen gör vid fall där äldre kvinnor som har levt länge i Sverige, men inte lärt sig språket, hamnar i en situation där de måste ta hand om sig själva. Jag syftar mest på t.ex. hemmafruar som inte har studerat eller arbetat under en lång period på grund av att mannen har gett dem allt de behöver i hemmet. Om mannen lämnar så hamnar de i en situation där de inte kan komma in i samhället och förlorar all deras kontakt till samhället. Speciellt om de bor i förorten. Detta är en väldigt specifik fråga, men det är en situation jag har sett mycket av under mitt liv. Kan ni rekommendera vart jag ska vända mig för att få mer information gällande denna frågan? Vilka insatser som brukar användas och så. Tack för svar!

Invandrarkvinnan

Kommentarer

 
Hej!
 
I Malmö Stad kan människor med invandrarbakgrund vända sig till Integrationscenter, en kommunal verksamhet, https://sok.malmo.se/?q=integrationscenter+malm%C3%B6&utf8=%E2%9C%93, där man kan få hjälp och information kring sina specifika bekymmer och frågor.  Även frivilligorganisationer som t.ex. Röda Korset, trossamfund och föreningar har verksamheter för målgruppen som kan vara till hjälp för att bryta isolering.  

Hoppas du har fått någon vägledning. 
 
Vänligen 
 
Soctanterna 

Soctanter