Ansvaret mellan stat, kommun och frivilligorganisationer

Hej,

Jag undrar var man hittar information om hur socialtjänstlagstiftningen och även praxis har förändrats i Sverige de senaste 10-20 åren?

Hur ser balansen ut mellan ansvaret som ligger på kommunen och vad som ligger på frivilligorganisationer? Har det skett en förskjutning från rättighetslagstiftning - vad vi som skattebetalare och medborgare har rätt till - till att bli mera av välgörenhet och upp till frivilligorganisationers välvilja?

Har det skett inskränkningar och åtstramningar i rättighetslagstiftningen till förmån för frivilligorganisationernas arbete på 2000-talet?

Fundersam

Kommentarer

Hej! 

Vi ser att du har mycket funderingar kring rättighetslagstiftning. 
De frågor du har är väldigt stora och ligger utanför vårt kompetensområde att svara på. 

Vi föreslår att du vänder dig till någon form av fakultet som forskar på detta eller till ett större bibliotek som kan vägleda dig rätt. 

Vi önskar dig lycka till i ditt sökande. 

Vänligen 

Soctanterna 

Soctanter