Min syster bor på gatan

Min syster har pga av psykisk sjukdom hamnat på gatan. Hon har ingen sjukdomsinsikt och ser därför inte själv den hjälpen hon skulle kunna få. Hon har de senaste fem åren gått från ett vanligt socialt liv med arbete körkort och bil till idag då hon står med en ryggsäck på gatorna i Malmö. Vad kan jag göra? Hon är myndig.

Kate orolig syster

Kommentarer

Hej! 
Vi har förståelse för din oro för din syster. Det är inte lätt att vilja sina nära väl när de själva inte har någon insikt i sin situation. Samtidigt är det den enskilde som själv bestämmer över sitt liv så länge den inte, enligt lagstiftning, är en fara för sig själv eller andra.  

Det du kan göra är att försöka motivera din syster att vända sig till socialtjänsten och ansöka om boende. Det kan vara ett första steg för din syster att få de kontakter hon är i behov av för att på sikt kunna komma på fötter igen och leva ett mer värdigt liv. 

Du kan även kontakta Malmö stads uppsökarteam, som arbetar med hemlösa för att underlätta ingången till socialtjänsten. Du kan läsa mer om insatser för hemlösa och särskilt om uppsökarteamet på länken nedan. Du når Uppsökarna på telefon: 0200- 81 12 12 

https://malmo.se/Service/Du-och-dina-anhoriga/Hemloshet/Stod-till-hemlos... 

Hoppas du kan hitta en ingång till att din syster får den hjälp som hon behöver! 
 

Vänligen 

Soctanterna 

Soctanter