Oroaanmälan

Hej jag har fått hem en lapp om att någon har gjort en orosanmälan på mig när det gäller alkohol/droger och att jag behöver komma dit och förklara min situation som inte alls är sån. Är jag tvungen till detta ? Vad händer om jag inte gör det ? Kan jag få veta vem som gjort anmälan ? Kan tillägga att jag är 22 år med. Mvh

Evelina

Kommentarer

Hej! 
Förstår att det känns oroväckande att bli kallad till socialtjänsten men syftet är att erbjuda stöd och hjälp om behov finns.  

När socialtjänsten får en orosanmälan har de skyldighet att kontakta vederbörande person och informera om att anmälan har inkommit och att du får information om detta. Du har rätt att få veta vem som gjort anmälan såtillvida att anmälaren inte är anonym. Då vet socialtjänsten heller inte vem det är som anmält. Kontakta handläggaren på telefon som meddelat dig tiden och be att få mer information om anmälan och berätta hur du ser på saken. Det brukar ordna sig. 

Hoppas svaret har varit till nytta för dig. 
 

Vänligen  

Soctanterna 

Soctanter