Omhändertagande Av Barn

Postat: 2010-01-15 14:10

Min kompis son har blivit omhändertagen. Om detta var rätt eller fel kan diskuteras i det oändliga, men min fråga är; var kan hon vända sig för att få hjälp? Hon blev frivilligt men under tvång (svensk lag - älskar den) placerad på ett utredningshem, där personalen nu hittar på saker och inte säger hela sanningen till socialtjänsten. Nu är sonen placerad på annan ort och hon får se honom tillsammans med den kvinna som skulle blivit hennes hemma-hosare om inte omhändertagandet skett. Min kompis har Aspergers, men detta i sig ska inte orsaka ett omhändertagande hon måste ju först hinna utsätta honom för fara, men hon hämtades på BB av socialtjänsten och kördes till utredningshemmet. Jag är färdig socionom om 6 månader och jag fattar ingenting!

orolig vän

Kommentarer

Postat: 2010-01-18 13:54

Hej

Vad skönt för din kompis att ha en vän som bryr sig om henne. Exakt vad som gäller i detta enskilda fall kan vi soctanter inte gå in på. Men målsättningen för socialtjänsten är alltid att barnet eller den unge ska kunna bo kvar hemma. Barns behov av skydd, trygghet och behandling kan dock ibland innebära att placeringar utanför hemmet är nödvändiga.

Är man missnöjd med ett beslut som fattats av socialtjänsten så har man alltid rätt att överklaga detta. Information om hur detta går till kan man få från socialtjänsten på sin stadsdelsförvaltning. I kontakten med denna så kan du som kompis vara behjälplig och fungera som ett stöd. Det är dock viktigt att påpeka att din vän måste ge sitt samtycke till att du som utomstående får vara med i kontakten.

Din vän kan också vända sig till socialtjänsten för att få mer information kring sitt ärende samt för att få en förklaring till varför de har fattat sitt beslut. Om vi har uppfattat dig rätt har din vän fått hjälp av en boendestödjare, denna bör även kunna fungera som ett stöd i kontakten med socialtjänsten. Behöver din vän mer råd och stöd kan hon kontakta socialtjänsten som hon tillhör.

Om det är frågan om ett omhändertagande enligt Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) så tas detta beslut av länsrätten. Länsrättens beslut om att omhänderta ett barn eller en ung person kan överklagas till kammarrätten. Det står i länsrättens dom inom vilken tid och till vilken kammarrätt som man ska överklaga. I överklagandet ska man skriva vad man är missnöjd med i länsrättens dom, och på vilket sätt man vill att den ska ändras. Man ska alltid skicka in överklagandet till den länsrätt som meddelat domen. Här i Skåne så skickar man sin överklagan till:

Länsrätten i Skåne
Postadress
Box 4522
20320 Malmö

Du kan även besöka deras hemsida för mer information https://www.lansratteniskane.domstol.se/

Hoppas att du har fått svar på din fråga

Vänligen

Soctanterna

Soctanter