Misstänker Barnmisshandel

Postat: 2010-01-19 19:13

Vi oroar oss för våra grannars barn. Vi är relativt nyinflyttade i huset och i början trodde vi bara att pojken eller flickan var ett skrikigt barn i en viss ålder. Men på sistone har vi börjat misstänka något annat. Vi har själv inga barn, men jag tycker det hörs på skriken att det inte är allmänt barngnäll - det skär snarare i både själ och hjärta när barnet skriker. Och det är ofta - flera gånger om dagen, varenda eviga dag. De vuxna skriker också och klampar runt mellan skriken, och skriker på varandra ibland. Vi tycks inte ha hört några "Misshandels-ljud", men vår magkänsla säger att något definitivt inte står rätt till.

Vi oroar oss för barnet och undrar hur vi ska göra. Hade velat prata med dem, men vi tycker de verkar ganska obehagliga. Skulle gärna ta en titt på barnet, men vi har faktiskt aldrig sett barnet ute ur lägenheten...Vet bara att det är i sittvagnsåldern...

Vad är första steget?
Vad kan vi göra?

Orolig

Kommentarer

Postat: 2010-01-20 14:35

Hej

Vi förstår er oro och det är bra att ni agerar när ni misstänker att barn far illa. Ni kan ta kontakt med socialtjänsten i den stadsdel som barnet bor i och rådfråga dem. Om ni efter samtal med en socialsekreterare väljer att gå vidare, kan ni göra en anonym anmälan om oro för barnet. För att komma i kontakt med socialtjänsten i den stadsdel där barnet bor i, kan ni ringa något av dessa nummer nedan och be att få tala med någon som arbetar med barn och ungdomsfrågor eller som kan ta emot anmälan om oro för barn som far illa. Om ni inte vet vilken stadsdel ni tillhör kan ni via Malmö stads växel på telefon 040 - 34 10 00 få hjälp med att ta reda på det.

Individ- & familjeomsorgen Centrum Tel: 040 34 58 70
Individ- & familjeomsorgen Husie Tel: 040 34 62 14
Individ- & familjeomsorgen Fosie Tel: 040 34 57 00
Individ- & familjeomsorgen Hyllie Tel: 040 34 57 76
Individ- & familjeomsorgen Limhamn-Bunkeflo Tel: 040 34 63 35
Individ- & familjeomsorgen Kirseberg Tel: 040 34 60 30
Individ- & familjeomsorgen Oxie Tel: 040 34 38 48
Individ- & familjeomsorgen Rosengård Tel: 040 34 51 30
Individ- & familjeomsorgen Södra innerstaden Tel: 040 34 58 92
Individ- & familjeomsorgen Västra innerstaden Tel: 040 34 38 30

När er anmälan har kommit in har socialtjänsten en skyldighet att undersöka saken och ta ställning till om en utredning ska öppnas kring barnet eller ej. Ett första steg i en utredning innebär att en socialsekreterare tar kontakt med familjen, i första hand för att utreda barnets situation. Socialtjänsten kallar familjen till ett besök, besöket kan äga rum på kontoret eller i hemmet. Hembesök vid första anmälan görs framförallt när socialtjänsten har fått kännedom om till exempel tungt drogmissbruk i boendet eller vid misstanke om barnmisshandel. Under första besöket får familjen ta del av anmälan och kommentera den. Socialtjänsten resonerar sedan hur de ska gå vidare utifrån informationen de har om familjen. Man försöker alltid, så långt det är möjligt, att göra utredningen i nära samarbete med barnet och familjen. I många fall kan det vara nödvändigt att även kontakta andra som känner eller har daglig kontakt med barnet, till exempel barnhälsovården, skolan eller förskolan.

Det finns även en social jour för akuta hjälpbehov som uppstår efter socialtjänstens öppettider. Social jour kan nås på telefon: 040 34 56 78 och de har telefontider vardagar kl 16.30–03.00 , lördagar 16.10–03.00, söndagar 16.10–24.00. Social jour kan tillexempel kontaktas om man är så pass rädd för barnets liv och hälsa att det inte kan vänta till följande eller närmaste vardag. Man ska inte tveka att ringa, socialtjänsten och social jour kan också vara bra att rådgöra med.

Hoppas att ni fått svar på era frågor och att ni nu vet hur ni ska göra för att gå vidare och ta nästa steg. Har ni fler funderingar är ni självklart välkomna åter.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter