=(

Postat: 2010-01-21 23:42

Skulle vilja höra med er om en tjej och nu blev 15 i september och ska ha barn nui april.... kommer hon och få behålla det eller kommer soc att ta detta stakrs barn ifrån henne?

=)

Kommentarer

Postat: 2010-01-22 16:32

Hej

Socialtjänsten ska alltid arbeta för att barn och unga ska växa upp under trygga och goda förhållanden. Skulle ett barn fara illa pågrund av att föräldrarna inte kan ta hand om barnet, kan socialtjänsten i särskilda fall besluta att omhänderta det. Att föräldern ifråga själv är minderårig och ung innebär inte att man automatisk tar barnet. Man kan vara ung och ändå ha goda förutsättningar att klara ett föräldraskap. Vi vill också betona att omhändertagande sker sällan och görs för det mesta efter att man testat andra insatser först. Socialtjänstens målsättning är att barnet ska kunna bo kvar hemma om det är möjligt.

Att bli och vara förälder är inte alltid så lätt och då kan man ibland känna sig i behov av ett yttre stöd eller rådgivning. Via sin Barnavårdscentral (BVC) kan alla föräldrar anmäla sig till föräldrautbildningen, där finns också möjlighet att få stöd och råd från specialister på barns hälsa och utveckling. Skulle tjejen känna ett behov av mer stöd och hjälp är hon också välkommen att vända sig till socialtjänsten i den stadsdelen som hon bor i. Om man inte vet vilken stadsdel man tillhör kan man via Malmö stads växel på telefon 040 - 34 10 00 få hjälp med att ta reda på det. Annars kan ni höra av er direkt till er stadsdel på något av nedanstående nummer.

Individ- & familjeomsorgen Centrum Tel: 040 34 58 70
Individ- & familjeomsorgen Husie Tel: 040 34 62 14
Individ- & familjeomsorgen Fosie Tel: 040 34 57 00
Individ- & familjeomsorgen Hyllie Tel: 040 34 57 76
Individ- & familjeomsorgen Limhamn-Bunkeflo Tel: 040 34 63 35
Individ- & familjeomsorgen Kirseberg Tel: 040 34 60 30
Individ- & familjeomsorgen Oxie Tel: 040 34 38 48
Individ- & familjeomsorgen Rosengård Tel: 040 34 51 30
Individ- & familjeomsorgen Södra innerstaden Tel: 040 34 58 92
Individ- & familjeomsorgen Västra innerstaden Tel: 040 34 38 30

För kontaktuppgifter till barnavårdscentraler i Malmö, se deras hemsida: https://www.skane.se/templates/Page.aspx?id=234154
Skulle du som utomstående känna en oro för barnet, kan du också vända dig till socialtjänsten i den stadsdel som barnet tillhör och göra en anmälan direkt till en socialsekretare. Innan du gör en anmälan har du möjlighet att prata med en socialsekreterare om barnet och varför du känner oro, du kan också få lite information och råd.

Hoppas vi har gett dig svar på dina frågor, annars är du välkommen åter!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter