Kan jag byta handläggare?

Jag har hamnat i ett väldigt problematiskt läge då jag utvecklat känslor för min "handläggare". Efter några månader med tät kontakt och utbyte av både erfarenheter och tankar så har jag fallit rejält för hen. Handläggaren har inget myndighetsansvar men under rådande omständigheter har jag för tillfället hamnat på hens bord i alla fall så att säga. Jag kommer inte behöva "hjälpen"där ifrån länge till men varje kontakt fram tills dess är en pina eftersom jag inser att jag behöver komma över det här känslokaoset och det är svårt när vi har kontakt. Jag vill inte ta upp det med min handläggare eftersom jag inte vill lägga över mina känslor och belasta hen och jag vill inte säga som det är till hens chef då jag inte vill att det ska misstolkas. Jag vill också poängtera att jag är väl medveten om att det är lätt att hamna i den här situationen gentemot en hjälpare om man är i ett utsatt läge men i mitt fall handlar det tyvärr om riktiga känslor från min sida då vi kommit varandra nära även om det med all säkerhet inte var min handläggares mening. Hur sjutton ska jag göra?

Rådvill

Kommentarer

Hej! 
Du beskriver en situation där du utvecklat känslor för din handläggare på socialtjänsten. Och nu undrar du hur du ska göra. 

Precis som du skriver är det lätt att utveckla känslor gentemot en person som du får hjälp av. Att berätta om känslor, sitt liv och personliga delar sitt inre är ju något som vi ofta förknippar med en nära relation.  Att detta åtföljs av känslor av förälskelse är inte konstigt. 

Det finns en inbyggd obalans i människovårdande yrken, den ena parten berättar mycket om sitt privata och är i behov av hjälp. De andra parten lyssnar och ger förhoppningsvis verktyg som bidrar till positiv förändring men använder sig av sin professionalitet och yrkeskunnande och inte sitt privata. 
 
Vi tror att du ska låta känslorna vara, det är förmodligen helt obesvarade ur en romantisk synvinkel. Om känslorna inte går över kanske det kan vara bättre för dig att byta handläggare. 
 

Vänligen  

Soctanterna 

Soctanter