Stöd Familj

Postat: 2010-01-27 10:17

Hej!
Jag är en ensamstående två barnsmamma och har gått igenom en hel del vilket har lett till att jag mår jätte dåligt och behöver avlastas mer.Deras pappa har dom varannan vecka.Min fråga är,kan deras farmor bli stödfamilj till mina barn?

Sara

Kommentarer

Postat: 2010-01-27 11:38

Hej

Vi förstår att det kan vara jobbigt som ensamstående mamma men det verkar ändå som att du har ett visst stöd från din omgivning och det känns säkert bra.

En familj med ett funktionshindrat barn eller vuxen kan ansöka om korttidsvistelse utanför det egna hemmet i form av stödfamilj. En stödfamilj är en familj eller en ensamstående person som är intresserad av att ta sig an ett frivilligt uppdrag för Malmö stad och regelbundet ta emot ett funktionshindrat barn eller vuxen för samvaro och övernattningar i sitt eget hem. Stödfamiljerna utreds och kontrolleras av familjehemssekreterare och de får även en introduktion och fortbildning. För att ansöka om stödfamilj så tar man kontakt med en biståndshandläggare i den stadsdel man bor i. Vet man inte vilken stadsdel man tillhör så går det bra att ringa till Malmö stads växel på 040-34 10 00. Handläggaren utreder sedan behovet av stödfamilj och om du får ja på din ansökan, hur många dagar i månaden som är lämpligt.

Malmö stad erbjuder även sina medborgare något som heter familjestöd. Hit vänder man dig om man behöver avlastning i samband med sjukdom, flerbarnsfödslar och krissituationer. Familjestödjarna vänder sig främst till familjer med barn under skolåldern. De kan hjälpa till att ta hand om barnen och ge dem den omvårdnad som föräldrarna av en eller annan anledning inte kan ge för tillfället. Viss praktisk hjälp i hemmet och lämning och hämtning till och från förskolan kan i vissa fall också ingå.

För att ansöka om familjestöd så kontaktar man Gunhild Söderström på telefon 040-34 38 71, alternativt kan man skicka ett mail till gunhild.soderstrom@malmo.se eller till Rana Moghaddam rana.moghaddam@malmo.se.

Mer information om familjestödet kan du även hitta på deras sida https://www.malmo.se/Medborgare/Social---familjefragor/Familj-barn-och-un...

Titta gärna vidare under våra länkar kring ämnet familj för mer information om de olika familjecentraler som finns runt om i Malmö och vad de kan hjälpa till med råd och stöd kring.

Hoppas att du fått svar på dina frågor annars är du självklart välkommen åter. Lycka till och hoppas att det ordnar sig för er.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

Postat: 2010-01-27 12:03

Det kan ju dock inte stämma.Har en vännina med 2 små barn i samma ålder som mina och dom är inte funktionshindrande och hon har fått kö plats pga av hon är ensamstående.Deras farmor är villig att bli stöd familj till mina barn.Tur att man har lite koll på saker och ting i detta samhället.speciellt när det kommer till socialen.Annars kan man bli så orättvist behandlad

Postat: 2010-01-27 13:59

Hej

Vad bra att du återkommer med fler frågor när du kände att du inte fått ett ordentligt svar. Vi ber om ursäkt om det blev otydligt i vårt föregående inlägg och hoppas kunna ge dig ett tillfredsställande svar denna gång.

Man har som medborgare alltid rätt att ansöka om stödfamilj. För att göra detta så tar man kontakt med individ och familjeenheten i den stadsdel man bor i. Vet man inte vilken stadsdel man tillhör så går det bra att ringa till Malmö stads växel på 040-34 10 00. Genom dem kan man sedan bli kopplad rätt. Ärendet ses då över av en handläggare och denna utreder sedan behovet av stödfamilj. I denna utredning så görs det alltid en bedömning utifrån barnens behov. I denna tittar man först och främst om behovet kan tillgodoses i det privata nätverket. Finns det sådana möjligheter så är det väldigt sällsynt att socialtjänsten går in med ytterligare hjälp.

Vi ber återigen om ursäkt för otydligheterna och hoppas att du nu fått svar på dina frågor. Annars är du givetvis välkommen åter.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter