Mina Grannar Slår Sina Barn...

Postat: 2010-02-08 14:25

Jag tror att mina grannar slår sitt barn, vart kan jag vända mig?

Ayida

Kommentarer

Postat: 2010-02-08 15:25

Hej

Vi förstår din oro och det är bra att du agerar när du misstänker att ett barn far illa. Du kan ta kontakt med socialtjänsten i den stadsdel som barnet bor i och rådfråga dem. Om du efter samtal med en socialsekreterare väljer att gå vidare, kan du välja att göra antingen en öppen eller en anonym anmälan om oro för barnet. För att komma i kontakt med socialtjänsten i den stadsdel där barnet bor i, kan du ringa något av dessa nummer nedan och be att få tala med någon som kan ta emot anmälan om oro för barn som far illa. Om du inte vet vilken stadsdel ni tillhör kan ni via Malmö stads växel på telefon 040 - 34 10 00 få hjälp med att ta reda på det.

Individ- & familjeomsorgen Centrum Tel: 040 34 58 70
Individ- & familjeomsorgen Husie Tel: 040 34 62 14
Individ- & familjeomsorgen Fosie Tel: 040 34 57 00
Individ- & familjeomsorgen Hyllie Tel: 040 34 57 76
Individ- & familjeomsorgen Limhamn-Bunkeflo Tel: 040 34 63 35
Individ- & familjeomsorgen Kirseberg Tel: 040 34 60 30
Individ- & familjeomsorgen Oxie Tel: 040 34 38 48
Individ- & familjeomsorgen Rosengård Tel: 040 34 51 30
Individ- & familjeomsorgen Södra innerstaden Tel: 040 34 58 92
Individ- & familjeomsorgen Västra innerstaden Tel: 040 34 38 30

När er anmälan har kommit in har socialtjänsten en skyldighet att undersöka saken och ta ställning till om en utredning ska öppnas kring barnet eller ej. Ett första steg i en utredning innebär att en socialsekreterare tar kontakt med familjen, i första hand för att utreda barnets situation. Socialtjänsten kallar familjen till ett besök, besöket kan äga rum på kontoret eller i hemmet. Hembesök vid första anmälan görs framförallt när socialtjänsten har fått kännedom om till exempel tungt drogmissbruk i boendet eller vid misstanke om barnmisshandel. Under första besöket får familjen ta del av anmälan och kommentera den. Socialtjänsten resonerar sedan hur de ska gå vidare utifrån informationen de har om familjen. Man försöker alltid, så långt det är möjligt, att göra utredningen i nära samarbete med barnet och familjen. I många fall kan det vara nödvändigt att även kontakta andra som känner eller har daglig kontakt med barnet, till exempel barnhälsovården, skolan eller förskolan.

Det finns även en social jour för akuta hjälpbehov som uppstår efter socialtjänstens öppettider. Social jour kan nås på telefon: 040 34 56 78 och de har telefontider vardagar kl 16.30–03.00 , lördagar 16.10–03.00, söndagar 16.10–24.00. Social jour kan till exempel kontaktas om man är så pass rädd för barnets liv och hälsa att det inte kan vänta till följande eller närmaste vardag. Man ska inte tveka att ringa, socialtjänsten och social jour kan också vara bra att rådgöra med. Givetvis kan man även kontakta polisen om man tror att barnets hälsa är i fara.

Hoppas att du fått svar på era frågor och att du nu vet hur du ska göra för att gå vidare och ta nästa steg. Har du fler funderingar är du självklart välkomna åter.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter