Utredning Barn Och Familj

Postat: 2010-03-02 16:25

Hej, jag undrar hur det går till när man blir kallad till socialen för att tala om barn och umgänge med barn? Jag har blivit kallad för att mitt x ville att socialen ska hjälpa oss med barnen. Är det en UTREDNING det handlar om? Är det i så fall bindande vad socialen kommer fram till och måste man då rätta sig efter vad de beslutat?

Kan jag ha med ett juridiskt ombud till samtalet om barnen med socialen? Är det vanligt att ett juridiskt ombud är med vid dessa tillfällen? Vad kan i så fall ombudet hjälpa mig med på mötet och/eller efteråt? Vad beslutar de på socialen (jag har idag inte kontakt med barnen och mitt x vill att någon från socialen ska va med när jag träffar barnen)

Tack och mvh
Janne

Gäst

Kommentarer

Postat: 2010-03-03 12:05

Hej

Eftersom vi inte har alla detaljer i just ditt ärende är det svårt för oss att svara exakt på hur det ligger till i just ditt fall. Generellt sett så görs det en utredning i de fall där föräldrarna inte är överens om vårdnaden. Syftet med utredningen är att ta reda på vad som är bäst för barnet. Utredningen fokuserar därför på barnet och dess behov. Själva utredningen inleds ofta med ett gemensamt samtal med föräldrarna där information lämnas om hur utredningen kommer att genomföras. Tider bokas in för samtal och hembesök.

Allt material sammanställs sedan och utredaren gör därefter en bedömning, ett förslag till beslut eller en konsekvensbeskrivning. Detta blir en del av underlaget för tingsrättens beslut. Innan utredningen skickas till tingsrätten får föräldrarna självklart först läsa igenom utredningen i sin helhet och de har i samband med detta även möjlighet att lämna synpunkter. Med andra ord så är det inte socialtjänsten som fattar ett beslut i frågan om umgänge. Det är dock viktigt att påpeka att utredningen när som helst kan läggas ned om föräldrarna kommer överens om hur umgänget skall se ut. Vill du läsa mer om vad som sker under dessa samtal med socialtjänsten kan du ta en titt på:

https://www.malmo.se/Medborgare/Social---familjefragor/Familj-barn-och-un...

Vad gäller dina frågor om juridiska ombud så är det tillåtet att ha med ett juridiskt ombud. Hur vanligt det är och exakt vad de kan hjälpa dig med kan inte vi svara på utan vi hänvisar istället till de juridiska ombuden. Om du hittar ett juridiskt ombud med erfarenhet av liknande fall så har de säkerligen all den information som du efterfrågar.

Hoppas att du fått svar på dina frågor. Dyker det upp fler funderingar så är du givetvis välkommen åter.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter