Svar: Hur är det rent lagligt?

Hej!
Svar och ny frågeställning till den här frågan:
https://soctanter.malmo.se/fraga/5063

Personen ifråga skriver att hon inte blev åtalad för barnmisshandel efter en polisanmälan från Socialtjänsten.

Sedan efter att åtalet är nedlagt då för Socialtjänsten in i sin journal att personen har slagit sitt barn. Dessutom för man det vidare till jourhem och familjehem.

Genom sina oberoende utredningar av varandra har den ena myndigheten kommit fram till att personen har slagit sitt barn och den andra har kommit fram till att den inte har det.
Att någon av myndigheterna har kommit fram till fel slutsats kan vi vara helt säkra på.

Soc tanterna skriver i sitt svar att: I socialtjänstens utredning utreds flera olika områden.....som t ex inhämtning av journalkopior tex från sjukvård.
Menar soctanterna på något vis att socialtjänsten har tillgång till att utreda flera områden som polis/åklagare inte har tillgång till?

Har socialtjänsten en lägre ställd nivå av beviskrav jämfört med en polisutredning?

Har åklagaren möjlighet att begära ut socialtjänstens utredning för att läsa den vid misstanke om barnmisshandel?

Nisse

Kommentarer

Hej!

Polisen och socialtjänsten gör sina egna utredningar och har olika infallsvinklar i sina utredningar. Socialtjänsten har inte att utreda brottet och få fram uppgifter för att väcka åtal.

Socialtjänsten har att utreda barns behov och hur dessa behov tillgodoses. Socialtjänsten har också att säkerställa att barn inte far illa. Även om polisutredningen läggs ned på grund av bristande bevis eller liknande har socialtjänsten att titta på om det finns grund för att skydda barnet på något sätt.

Soctanter på nätet kan inte uttala sig i enskilda ärenden, men även om det inte finns fällande domar eller genomförda polisutredningar kan det finnas tillräckliga uppgifter för att omhänderta barn.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter