Svar på: Ignoranta

Hej!
https://soctanter.malmo.se/fraga/5055
Sanningen kommer att komma fram men det kan ta lång tid innan det är klart. Fall som t ex Kaj Linna, Qvick och Kevin i Arvika dröjde tiotals år innan rättvisan segrade och det kommer den göra kring Socialtjänstens utredningar också. En ljuspunkt är att fler och fler börjar få upp ögonen och komma till insikt.

Steg 1 är att granska sin egen utredning enligt vetenskaplig utrednings metodik.

Om du är under en pågående utredning eller ska utredas. Här kommer några tips för att undvika t ex maktmissbruk och för att efter utredning slippa vända sig till IVO eller JO. Risken är stor att du blir nedbruten och hamnar hos Psykiatrin istället. Det går att bidra själv, att faktiskt "hjälpa" Socialtjänsten med rättssäkerheten.
1. Efter varje samtal med socialsekreterarna. Be dom läsa upp för dig vad de har antecknat så de har uppfattat dig rätt. Rätta direkt om något är fel annars finns risken att felaktig information lastar dig framöver. Begär ut dokumentationen från samtalen direkt.
2. Spela in samtalen med en ljudupptagare. Helt ok att tala om att du gör det för då skärper dom sig.
3. Vid barnsamtal är det ett måste med filminspelning i andra hand endast ljudupptagning och allt med egen utrustning.
4. Vid hembesök. Rigga huset/lägenheten med kameror/ljud upptagning.
Det här underlättar om du skulle behöva vända dig till IVO/JO eller förvaltningsdomstol. Risken är stor annars att du är chanslös. Tänk på att Socialtjänsten ses som expertvittnen i rättegångarna likt en rättsläkare. Domstolarna gör inga utredningar utan det är Socialtjänstens utredningar som gäller.

Kommer det fram något under utredningen. Kräv då expertutlåtande av t ex psykologer som Socialtjänsten själv ska bekosta. Acceptera inte bedömningar av Socialsekreterare som inte har utbildning i ämnet. Det duger inte att en Socialsekreterare begär ut en journal från sjukhus eller barn/vuxen-psykiatrin och gör en egen bedömning utifrån journalen.

Precis alla påstående i en utredning ska preciseras, det är din rättighet.

Skaffa dig kunskap, den ger dig maktövertaget.
;-)

Steven

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att du har dåliga erfarenheter av socialtjänsten och det är beklagligt. Att utredas av socialtjänsten kan såklart kännas obehagligt och det är lätt att känna sig kränkt. När människor befinner sig i en utsatt situation kan kroppens försvarsmekanismer sättas igång för att värja sig mot obehaget och för att förhindra att man hamnar i en sådan situation igen.

Vårt råd, om man känner en oro för att man inte skall få en rättvis bedömning, är att prata med handläggaren om det. En del av utredningsförfarandet är att handläggaren tillsammans med dig pratar om hur information kommer inhämtas och i vilket syfte. Om det är något som är otydligt har du alltid rätt och möjlighet att fråga handläggaren.

Om du vill spela in ett samtal, med ljud eller bild, så meddela handläggaren det. Det föreligger inget hinder för det men det blir ett bättre samarbete om man meddelar det i förväg.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter