Till kvinnan/mannen som skrev "Hämnd-anmälan"

Det borde vara förbjudet att få lov att göra "oros anmälningar" finns ju faktiskt labila människor som använder soc som "verktyg" för att straffa en annan medmänniska de inte står på gör fot med, dvs det är INTE BARNEN som är en oro utan föräldrarna som den vuxne omogne och fege som gör en anonym anmälan för att hämnas av personliga skäl.

Vidare, du kvinna/man som skrev den frågan; LÄMNA SVERIGE. Soc kommer att FÖRSTÖRA och RÄMNA era liv med marken. De hjälper INGEN, utan sväljer allt med hull och hår UTAN bevisning, TRO MIG!!!

Veto

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att du upplever dig felaktigt behandlad men tycker inte att detta är en fråga så mycket som ett påstående. Att avstå från att göra en orosanmälan när barn far illa är inte att ta hänsyn till barnets bästa men självklart får det aldrig ske för att straffa någon.

Du har vidare skrivit en uppmaning till en person, där du ger råd om att lämna Sverige. Soctanterna anser att Socialtjänsten är en myndighet som ger hjälp och stöd åt både barn och vuxna. Ibland går uppfattningarna isär om vilket stöd och hjälp som är bäst i den aktuella situationen, men det finns hjälp att få.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter