Sekretess och krav

Jag har en anhörig med diverse olika funktionshinder (bl.a. autism, dyslexi) som fått försörjningsstöd en längre tid och som hela tiden varit sjukskriven av läkare. Personen har dock ingen rätt till sjukpenning eftersom hen aldrig arbetat. Nu har socialtjänsten skickat hem ett papper till hen att skriva under (utan möte eller förklaring) för att upphäva all sekretess hos Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, primärvården, psykiatrin. Har de rätt att kräva att personen skriver under?
Det är tydligen för något projekt där man ska ut i arbete, men personen är helt sjukskriven fram till juni. Vad har de egentligen rätt att kräva? Känns som att det gäller liv eller död här. För den här personen kan inte passa tider, har sömnproblem etc och kan inte delta i något projekt hela dagarna. Jag vet att hen kommer att försova sig, utebli etc.

Liv

Kommentarer

Hej!

Vi tänker att syftet med att olika myndigheterna och vården skall kunna samverka utan sekretess är för att man skall kunna se vilka möjligheter personen har att utföra ett arbete och vilka insatser eller hjälpmedel som skulle kunna behövas för att personen skall kunna utföra arbetet. Det kan vara så att man kommer fram till att personen kan utföra ett arbete men behöver anpassad arbetstid eller anpassade arbetsuppgifter.

En myndighet kan inte tvinga en människa att skriva under ett papper men det kan påverka personens rätt till ersättning om man ej deltar i de aktiviteter eller program som olika myndigheter erbjuder.

Försök att se det som en möjlighet för personen att kunna få arbeta utifrån sin egen förmåga.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter