Byta socialsekreteraren

Hej!
Jag har fått en ny socialsekreterare, vi drar inte jämt. Är det möjligt att få någon annan med mer erfarenheter?
Mvh.U

Ulf

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att man som klient kan känna att man är i en utsatt position och att det därför är viktigt att känna förtroende för sin handläggare.

Det du kan göra är att vända dig till chefen på socialkontoret och prata med hen om situationen och vilka möjligheter som finns. Oavsett vilken handläggare du har eller får så har du rätt till en rättvis och rättssäker bedömning i ditt ärende. De beslut som fattas skall vara väl grundade, samtal, bedömningar och beslut skall dokumenteras. När ett beslut är fattat och du anser att beslutet är felaktigt har du möjlighet att överklaga beslutet.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter