Faderskap

Postat: 2010-04-22 10:07

Hur fungerar det om modern inte vill uppge faderns namn hos familjerätten? Vad händer om det kommer fram att modern ljugit?

undrande

Kommentarer

Postat: 2010-04-22 15:49

Hej

Vi är lite osäkra på vad du menar med dina frågor. Det allra bästa för dig skulle vara att ta kontakt med någon som jobbar med just dessa frågor. Är det så att du befinner dig mitt i en sådan utredning så kan du fråga de som handlägger ärendet. Du når familjerättsbyrån på telefonnummer 040 34 52 38 mellan 08.00-09.00. Du kan också läsa mer om dem och hur de arbetar på deras hemsida:

https://www.malmo.se/Medborgare/Social---familjefragor/Familj-barn-och-un...

Generellt kan man dock säga att socialnämnden enligt lag har skyldighet att utreda och fastställa faderskapet för alla barn vars föräldrar inte är gifta med varandra. Det är den kommun där barnet är folkbokfört som har utredningsskyldigheten. Socialnämnden är även skyldig att föra protokoll över vad som framkommit vid utredningen och som är av betydelse för faderskapsfrågan

Faderskapsutredningen skall bedrivas skyndsamt. Den skall vara slutförd inom ett år från barnets födelse, om det inte finns särskilda skäl som kan göra att den försenas. Särskilda skäl för att ettårstiden överskrids kan vara att socialnämnden haft svårigheter med att få tag i de berörda männen, eller att den medicinska utredningen dragit ut på tiden.

Hoppas att detta svar varit till hjälp och att du genom detta fått svar på dina frågor. Skulle det dyka upp fler funderingar så är du välkommen åter.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter