Går Inte I Gymnasiet

Postat: 2010-05-21 09:26

Hej.

Har läst om att det ska finnas uppsökande verksamhet, där man fångar upp de ungdomar som varken går på gymnasiet eller arbetar. Vem är det som ska hålla i detta? Kan man komma i kontakt med dem och få hjälp med praktikplats, vägledning eller liknande? Eller är det bara arbetsförmedlingen som gäller?

Mamma

Kommentarer

Postat: 2010-05-21 11:16

Hej

För ungdomar som inte studerar eller arbetar finns det stöd och råd att få. Arbetsförmedlingen är en bra plats att börja på. Här kan man lägga in sitt CV och personliga brev i en databas och sedan kontakta olika arbetsgivare. För mer detaljerad information om Arbetsförmedlingens tjänster rekommenderar vi att du surfar in på länken nedan.
https://www.arbetsformedlingen.se/

Du kan även bli remitterad till AIC (arbets- och integrationscenter) från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Individ- och familjeomsorgen i kommunen eller så kan du söka dig dit på egen hand.

Om du är utan arbete, bor i Malmö, är minst 18 år samt i behov av att förstärka din kompetens för att komma in i arbete eller påbörja studier, kan du vara berättigad att börja på AIC. Vilket AIC du tillhör beror på i vilken stadsdel du bor. På AIC får man lära sig grunderna i jobbsökande, skriva CV, hjälp med praktikplats m m. Personalen informerar också om de aktuella kraven på arbetsmarknaden, rekryteringsutbildningar och olika arbetsmarknadsprojekt. Du kan läsa mer om hur du kommer i kontakt med ditt AIC genom länken nedan.
https://malmo.se/Medborgare/Jobb--praktik/Vag-till-sjalvforsorjning/Arbet...

Det finns goda chanser att få hjälp från New City som är ett projekt för utveckling och förändring för unga som saknar arbete. New City arbetar utifrån ett helhetstänkande och utgår från individens önskan och mål. I New City arbetar sex unga coacher med att hitta nya vägar för de unga att ta sig in i, eller tillbaka till samhället. Coacherna är flexibla och arbetar med ett lösningsfokuserat förhållningssätt för att hitta den bästa lösningen för varje individ.

Vill du komma i kontakt med New City kan du mejla till coacherna på coach@drommarnashus.se eller projektledaren jessica@drommarnashus.se

Du kan läsa mer om New Citys verksamhet på https://www.drommarnashus.se/new-city.aspx

Hoppas att du fått svar på dina frågor och välkommen åter om det skulle dyka upp fler funderingar.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter