Såg Grannen Slå Sitt Barn

Postat: 2010-05-20 21:07

Jag såg grannen slå sitt lilla barn.
Familjen är känd i grannskapen, mycket bråk och mycket "udda" vanor.
Nu undrar jag hur jag ska gå vidare med det här, känns olustigt att bara lunda.
MVH

Sandra

Kommentarer

Postat: 2010-05-21 11:30

Hej

Vi förstår att det känns olustigt och det är bra att du reagerar när du ser att ett barn far illa.

Du kan börja med att ta kontakt med socialtjänsten i den stadsdel där barnet bor och rådfråga dem. Om du därefter väljer att gå vidare, kan du antingen göra en öppen eller en anonym anmälan om oro för barnet. Om du väljer att vara anonym är det viktigt att du inte mejlar till eller uppger ditt namn för socialtjänsten, du kommer annars att stå som anmälare. Det är även viktigt att veta att det alltid är lättare för socialtjänsten att göra något åt en anmälan om det finns en anmälare vid namn som socialtjänsten vid behov kan kontakta för vidare frågor som rör familjesituationen och anmälan.
För att komma i kontakt med en socialsekreterare som jobbar med dessa frågor i den stadsdel där barnet bor, kan du ringa något av nedanstående nummer. Du kan då be att få tala med någon som kan ta emot en anmälan om oro för barn som far illa. Om du är osäker på eller inte vet vilken stadsdel barnet tillhör kan du via Malmö stads växel på telefonnummer 040 - 34 10 00 få hjälp med att ta reda på det.

Individ- & familjeomsorgen Centrum Tel: 040 34 58 70
Individ- & familjeomsorgen Husie Tel: 040 34 62 14
Individ- & familjeomsorgen Fosie Tel: 040 34 57 00
Individ- & familjeomsorgen Hyllie Tel: 040 34 57 76
Individ- & familjeomsorgen Limhamn-Bunkeflo Tel: 040 34 63 35
Individ- & familjeomsorgen Kirseberg Tel: 040 34 60 30
Individ- & familjeomsorgen Oxie Tel: 040 34 38 48
Individ- & familjeomsorgen Rosengård Tel: 040 34 51 30
Individ- & familjeomsorgen Södra innerstaden Tel: 040 34 58 92
Individ- & familjeomsorgen Västra innerstaden Tel: 040 34 38 30

När din anmälan har kommit in har socialtjänsten en skyldighet att undersöka saken och ta ställning till om en utredning ska öppnas kring barnet eller ej. Ett första steg i en utredning innebär att en socialsekreterare tar kontakt med familjen, först och främst för att utreda barnets situation. Socialtjänsten kallar familjen till ett besök, vilket kan äga rum på kontoret eller i hemmet. Hembesök vid första anmälan görs framförallt när det finns en misstanke om barnmisshandel. Under första besöket får familjen ta del av anmälan och möjlighet att kommentera den. Därefter resonerar Socialtjänsten hur de ska gå vidare utifrån den information som de har om familjen. Socialtjänsten strävar alltid efter att genomföra utredningen i nära samarbete med barnet och familjen. Det kan även i många fall vara nödvändigt att även kontakta andra som har någon form av relation till barnet, exempelvis barnhälsovården, förskolan eller skolan.

Det finns även en social jour för akuta hjälpbehov som uppstår efter den ordinarie socialtjänstens öppettider. Social jour kan nås på telefonnummer: 040 34 56 78 och har telefontider vardagar kl 16.30–03.00 , lördagar 16.10–03.00, samt söndagar 16.10–24.00. Social jour kan exempelvis kontaktas om man är så pass orolig för barnets liv och hälsa att det inte kan vänta till följande eller närmaste vardag. Man ska inte tveka att ringa, det kan vara bra att rådgöra med såväl ordinarie socialtjänst som sociala jouren. Man kan även kontakta polisen om man misstänker att barnets hälsa är i fara.

Vi hoppas att du fått svar på din fråga och att du nu vet hur du ska gå vidare och ta nästa steg. Du är alltid välkommen om du har fler funderingar.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter