Får Man Enligt Lag?

Postat: 2010-05-27 17:53

Det pågår en utredning hos min vännina av barn som far illa! (SOL)
Hon har begärt att allt som händer ska hon ha vetskap om!
Kan dom då göra hembesök hos deras far utan att informera henne? Inkl att hennes barn finns där och är med i samtal osv!??

Frågande vän....

Kommentarer

Postat: 2010-05-28 10:33

Hej

Vad skönt för din väninna att hon har en vän som stöttar henne genom detta och är henne behjälplig.

Eftersom vi inte har alla detaljer i ärendet är det dock svårt för oss att veta vilken form av utredning det handlar om och det blir då svårt att uttala oss om exakt vad som gäller.

Beroende på vilken sorts utredning det handlar om så har handläggaren enligt lag under utredningens gång inte rätt att ta kontakt med det privata nätverket utan att först få din väninnas samtycke. I vissa utredningar som innebär tvångsåtgärder från socialtjänsten håll så kan det dock finnas skäl till att sekretessen bryts. Detta för att i förlängningen skydda den som utredningen gäller.

Vi skulle rekommendera er att ta kontakt med handläggaren och fråga denne varför detta har gjorts och på vilka grunder. Är det så att man är missnöjd med handläggaren och tycker att denne har begått något fel så kan man vända sig till dennes arbetsledare och på så vis framföra ett klagomål.

Hoppas att ni känner att vårt svar varit till någon hjälp. Ni är välkomna åter om ni skulle ha ytterligare funderingar.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter