Anmälan Om Barn Som Far Illa

Postat: 2010-05-28 13:31

Hej!

Jag har några frågor ang, anmälan om barn som far illa.

Jag undrar om en amälan om barn som far illa är en offentlig handling? Kan vem som helst läsa den? Eller kan privatpersoner t.ex. få reda på att ett barn håller på att utredas?

Är det brukligt att föräldrar får en kopia av anmälan? Ger anmälaren i så fall den till föräldrarna eller ska socialsekreteraren göra det?

Hur lång tid brukar och får det ta tills första kontakten tas med vårnadshavare från det att anmälan koimmit in?

Tacksam för svar.

Élin

Kommentarer

Postat: 2010-05-31 11:30

Hej

Det var många och samtidigt väldigt intressanta frågor. Vi ska försöka svar på dem alla.

En anmälan om ett barn som far illa lyder under sekretessen och är på så vis inte en offentlig handling. Detta för att på bästa sätt skydda de som utredningen innefattar.

Föräldrarna har alltid rätt att få en kopia på anmälan. I de olika stadsdelarna i Malmö ser dock arbetet lite olika ut. I vissa stadsdelar får föräldrarna en sådan per automatik medan man i andra själv får begära att få en sådan skickad till sig. Man kan även få anmälan uppläst för sig per telefon. Gemensamt för alla är dock att man alltid har rätt att få en kopia på anmälan.

Vad gäller den sista frågan så är det svårt att ge ett exakt svar. Man jobbar alltid för att ett beslut om en utredning skall påbörjas eller inte skall ske skyndsamt. Enligt socialstyrelsen skall ett sådant beslut tas inom en till två veckor. Detta för att de som är föremål för utredningen inte skall gå för länge i ovisshet.

Hoppas att du är nöjd med svaren och välkommen åter.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter