Förälder med psykiska problem

Hej. Jag befinner mej i en svår situation, är deltidssjukskriven och har problem med depression/ångest. Har en son som är 6 år och skulle behöva stöd och råd i min roll som förälder. Finns det grupper för föräldrar med psykiska problem eller stöd i annan form jag kan få från Malmö stad? Jag har min son 2 dagar i veckan men orkar knappt det pga att jag mått dåligt sedan sept. och endast arbetar 25%.

Mia

Kommentarer

Hej!

Så bra att du vill ha hjälp för att bli en så bra förälder som möjligt.
Du kan vända dig till socialtjänsten och ansöka om stöd i föräldrarollen. Socialtjänsten kan då utreda vilka behov som finns och om det finns någon lämplig stödinsats.
I Malmö finns flera olika stödinsatser för föräldrar, både på bistånd från socialtjänsten och biståndslöst genom andra verksamheter. Du kan få mer information om detta antingen genom socialtjänsten eller på Malmö stads hemsida.
https://malmo.se/Social---familjefragor/Familj-barn-och-ungdom/Familj-oc...

Vi hoppas du får det stöd du behöver.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter