Ensam Vårdnad

Postat: 2010-06-10 14:55

Om föräldrarna är överens om att den ene färäldern ska ha ensam vårdnad, finns det möjlighet för föräldrar att själv skriva ett avtal som reglerar vårdnaden över gemensamma barn? Om, vart skickas avtalet och underskrifterna för att avtalet skall gälla?
Eller vi måste ta "vägen genom" socialtjänsten med sammarbetssamtal och dylikt?

Emma

Kommentarer

Postat: 2010-06-10 16:12

Hej

Vad skönt att ni är överens och att ni på så vis slipper allt obehag som en liknande situation annars kan innebära.

Föräldrar som är överens kan själva reglera frågor om vårdnad om barn, barns boende och umgänge genom egna avtal. Ett godkänt avtal gäller och har även samma verkan som en tingsrättsdom. Eftersom det är frågan om ett avtal som måste vara juridiskt bindande så finns det vissa krav som måste uppfyllas. Familjerättsbyrån kan vara er behjälpliga i att upprätta ett juridiskt bindande avtal. Ni kommer i kontakt med dem på telefonnummer 040 - 34 52 38 mellan 08.00 – 12.00. Ni kan även läsa mer om deras arbete på:

http://www.malmo.se/Medborgare/Social---familjefragor/Familj-barn-och-un...

Att helt och hållet slippa socialtjänstens inblandning är dock omöjligt. Förvisso kan ni själva fylla i en blankett som vi bifogar som en länk här nedan men denna måste i slutändan ändå godkännas av någon som arbetar inom socialnämnden. Ni kan med andra ord skriva ut och fylla i den bifogade blanketten och sedan skicka eller lämna den till familjerättsbyrån. Ni hittar dem på Regementsgatan 52 b. Blanketten hittar ni på:

http://www.famratt.com/pdf/avtal_vbu.pdf

Ni kan även läsa mer om ensam respektive gemensam vårdnad på familjerättens hemsida:

http://www.famratt.com/vardnad/vardnad/vbu_vardnad.htm

Hoppas att ni fått svar på era frågor. Skulle det uppstå ytterligare frågor eller funderingar så är ni välkomna åter.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter