Ensamstående Med 2 Åring

Postat: 2010-06-08 21:12

Hej, undrar om socialen kan hjälpa mig med någon familj som kan hjälpa mig med min son, kanske nån gång på helger?

Jana

Kommentarer

Postat: 2010-06-09 10:28

Hej

Vi förstår att det som ensamstående förälder emellanåt kan kännas tungt och att man ibland känner behov av en kort vilopaus.

Man har som boende i Malmö rätt att ansöka om något som heter stödfamilj. En stödfamilj är en familj eller en ensamstående person som är intresserad av att ta sig an ett frivilligt uppdrag för Malmö stad och regelbundet ta emot ett barn för samvaro och övernattningar i sitt eget hem. Stödfamiljerna utreds och kontrolleras av familjehemssekreterare och de får även en introduktion och fortbildning.

För att ansöka om en stödfamilj så tar man kontakt med individ och familjeenheten i den stadsdel man bor i. Vet man inte vilken stadsdel man tillhör så går det bra att ringa till Malmö stads växel på 040 - 34 10 00 och genom dem bli kopplad rätt. Ärendet ses sedan över av en handläggare och denna utreder också behovet av stödfamilj. I denna utredning så görs det alltid en bedömning utifrån barnets behov. I denna tittar man först och främst om behovet kan tillgodoses i det privata nätverket. Finns det sådana möjligheter så är det väldigt sällsynt att socialtjänsten går in med ytterligare hjälp.

Hoppas att du fått svar på din fråga annars är du givetvis välkommen åter.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

Postat: 2010-06-09 14:07

Hej Jana!

Jag ger dig rådet att fråga en nära vän eller familjemedlem. Växla mellan vänner och familj, så du kan få egentid. Vännerna kan vara mer behjälpliga än man tror!

Postat: 2010-06-10 22:37

Hej;
Har inte någon familj att fråga, samt stödfamilj det måste man betala. Och jag har inte lön. Har kanske möjlighet att skaffa skiftjobb, men ingen som tar hand om lillen.

Postat: 2010-06-11 08:51

Hej

Du skriver att du inte har någon lön. Är det så att man saknar egen inkomst och istället får försörjningsstöd så tycker vi att man ska ta upp frågan med den handläggaren som jobbar med ens ekonomi. Dessa har även koll på vad som gäller rent ekonomiskt i liknande lägen.

Välkommen åter.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter