Fråga

Hej!
När jag var spädbarn lät mina föräldrar utföra en omskärelse på mig av religiösa/kulturella skäl. Idag är jag vuxen och lider av att jag är omskuren. Jag vill stämma mina föräldrar, eller staten, som har tillåtit att ett sådant ingrepp har utförts på mig. Är det möjligt? Var ska jag vända mig för att pröva ärendet?

Omskuren gosse

Kommentarer

Hej!

För ett korrekt svar på din fråga råder vi dig att ta kontakt med en jurist som kan vägleda dig vidare.

Omskärelse av pojkar regleras i lag (2001:499) om omskärelse av pojkar.

Utifrån den kan man läsa att operationer som utfördes innan det inte bedöms enligt denna lag utan enligt då gällande rätt, vilken var mer tillåtande.

Manlig omskärelse är inte i sig olagligt och kan således inte av sig självt ge upphov till skadestånd. Dina föräldrar bestämmer över dig när du är omyndig (även om viss hänsyn måste tas till din åsikt, beroende på hur gammal du är), så om de beslutade gemensamt om detta samt själva ingreppet inte innebar någon skada utöver själva omskärelsen, har du inget anspråk mot varken dina föräldrar eller kommunen.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter