Vad kan vi göra?

Hej, jag undrar vad jag och min syster kan göra för vår mamma som är 73 år som har varit deprimerad hela våra liv, äter lugnande tabletter och tar antidepressiva och har de sista åren fått mycket värk i hela kroppen som hon också medicinerar för. Hon har tidigare kunnat ta sig ur sina deppiga faser med vår hjälp men nu känner vi inte vet hur vi ska kunna hjälpa henne längre. Hon lyssnar inte på någon, hon är glömsk, hon säger att hon vill bara dö, hon tycker att det inte finns något att leva för trots att hon har oss och sina barnbarn, hon äter dåligt, säger att hon inte kan göra något för att hon har ont och hon isolerar sig helt. Innan jul gick det så långt att hon funderade på att ta livet av sig och då blev allt fel eftersom hon börjat ta värktabletter med morfinliknande substans sen april och framåt. Min syster åkte in med henne akut till vuxenpsykiatrin och där var hon i fyra veckor. Vi tänkte att nu får hon hjälp men hon gick ner sig direkt hon kom hem och vill/kan inte hjälpa sig själv nu när hon kommit hem. Jag känner att jag måste vara mamma till min mamma tex handla och förmå henne att göra saker där jag har ständigt dåligt samvete för att jag också måste hinna med mitt liv med barn, arbete, studier osv. Vi försöker verkligen hjälpa henne men inget fungerar. Hon har en doktor på vårdcentralen men det är hon som gjort mamma tablettberoende tex värktabletterna då hon skriver ut allt mamma vill ha för hon tycker synd om henne. Hon pratade med mamma efter sjukhusbesöket och då fick hon nya tabletter. Hon har fått remiss till psykolog men hon menar på att inget hjälper henne ändå. Vad har ni för råd till mig och min syster? Vad kan vi göra för henne?

Orolig döttrar till äldre deprimerad mamma

Kommentarer

Hej!

Vi kan förstå att ni har en mycket besvärlig situation med mycket oro för er mamma. Det är svårt och man känner sig otillräcklig att se en nära må dåligt. Du beskriver flera bekymmer inom olika områden. Det verkar finns behov av en planering kring din mammas behov av stöd. Sjukvården har möjlighet att sammankalla till ett SIP-möte (samordnad individuell planering). Det innebär att alla parter samverkar för att bedöma vilket stöd din mamma kan behöva.

Möjlighet finns också att kontakta handläggare på vård och omsorg på din stadsområdes socialtjänst för att rådgöra vilken hjälp din mamma kan få. Telefonnummer till växel är 040-341000 och fråga efter en handläggare för rådgivning.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter