En knarkman son

Hej jag vill fråga att jag har en knarkman son och bor han hemma hos mig han behöver behandlings hem han är jätte jobbig och slår han mig kan ni svara vad ska jag göra snälla hjälp mig

Annette

Kommentarer

Hej!

Vad bra att du försöker hjälpa din son att komma ur sitt missbruk. Vi förstår att detta är en mycket svår situation för dig. Att vara nära anhörig till en person med missbruk är inte lätt.

Vänd dig till den socialtjänst som din son tillhör och gör en orosanmälan.
Om situationen är så allvarlig som du beskriver ska socialtjänsten utreda din sons missbrukssituation.

Du skall aldrig acceptera att din son slår dig. Det är olagligt och du bör polisanmäla din son för misshandel. Det kan säkert kännas svårt men du har då satt en gräns för din son vad han tillåts göra mot dig.

Om din son är i behov av hjälp och stöd för sitt missbruk inleder socialtjänsten med att motivera till frivillig behandling. Om han inte är mottaglig för det måste socialtjänsten bedöma om situationen är så allvarlig att de behöver ansöka om tvångsvård enligt Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) hos Förvaltningsrätten.

Vid akut fara för liv kan socialtjänsten omedelbart omhänderta enl. 13 § LVM.

Beslut enligt tvångslagstiftningen är ett politiskt beslut som fattas av förordnad politiker i kommunen efter att socialtjänstemannen lagt fram ett förslag till beslut. Förvaltningsrätten prövar därefter riktigheten i beslutet och antingen fastställer eller häver beslut om tvångsvård .

Vi hoppas att du och din son får hjälp och stöd i er situation.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter