Beslut

Jag är förälder och mitt barn utreds efter en orosanmälan. Barnet har fyllt 18, har jag inte rätt att se beslutet utav utredningen?

A

Kommentarer

Hej!

Rent juridiskt är det nu en myndig vuxen som själv har att bestämma över vem som får ta del i utredningen eller inte.

Du kan med hens medgivande få ta del av utredningen. Ett sådant medgivande kan återkallas närsomhelst av det nu vuxna barnet.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter