Fråga

Mina föräldrar gick till socialen och var oroliga för mig när jag var ca 18 år. Det har gått 10 år och jag fick hem papper om detta i somras (nytt ärende för jag har fått barn) Jag läste att det inte får sparas så länge,är född 11 så är inget forskningsdatum.

Anonym...

Kommentarer

Hej!

I socialtjänstlagens 12 kapitel regleras behandling av uppgifter som finns inom socialtjänsten. Där finns också hur och vilka handlingar som ska gallras.

Generellt kan sägas att gallring i personakt ska göras fem år efter sista anteckningen i ärendet. Om det är något du inte tycker stämmer eller borde vara där, tycker vi att du ska kontakta den socialtjänst som har handlingarna om dig och fråga hur de gjort när det gäller gallringen i ditt ärende. Om du anser att socialtjänsten inte skött sin gallring, kan du kanske prata med den som är arkivansvarig i kommunen och fråga vad som gäller.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter