Förebild

Jag är ensamstående med min 12 åriga son efter att min fru dött. Ibland känns det som att han skulle behöva träffa en kvinna också och inte bara ha mig. Finns det någon hjälp man kan få? Har hört talas om kontaktperson men vet inte riktigt vad det är och om det ev skulle passa.

Mvh

Pappan

Kommentarer

Hej

Vi förstår att du befinner dig i en svår situation men samtidigt så ger du sken av hopp genom att aktivt söka förändring för dig och din son.

En kontaktpersons främsta uppgift är att vara ett personligt stöd för ett barn, en ungdom eller en vuxen person. Det kan vara ett barn som av olika skäl behöver en kontakt utanför familjen, en ungdom med tonårsproblem eller en vuxen person som på olika sätt behöver stöd i att förändra sin nuvarande livssituation.

När man utser en kontaktperson så försöker man alltid matcha den mot personen som har gjort ansökan. Med andra ord kan man som sökande alltid ha särskilda önskemål men det är inte alltid som det går att genomföra alla dessa. Att önska sig en kvinnlig kontaktperson skall dock inte vara några problem.

Eftersom vi inte har alla uppgifter i ert specifika fall så skulle vi råda er att ta kontakt med socialkontoret i just er stadsdel och genom dem bli hjälpt till precis rätt personer för att på så vis göra en ansökan. Ni kommer i kontakt med ert socialkontor genom att ringa Malmö stads växel på telefon 040- 34 10 00.

Hoppas att du fått svar på din fråga. Återkom gärna med andra frågor eller funderingar.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter