Utredningshem

Får utredningshem tillgång till ens journaler ifrån socialen? Och om man gör utredningar från två olika företag får de läsa varandras

Anonym...

Kommentarer

Hej!

Enskilds personliga förhållanden inom socialtjänsten eller annan jämställd verksamhet är enligt Offentlighets- och sekretesslagen skyddad med sekretess enligt 26 kap denna lag.

Socialtjänsten har i likhet med många andra myndigheter en väldigt stark sekretess. Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

Din fråga om ett utredningshem har rätt att få tillgång till dina journaler från socialtjänsten är lätt att svara på, det har dom inte. Däremot finns det sekretessbrytande bestämmelser i samma kapitel där socialtjänsten får lov att lämna uppgifter om en person om det behövs för att ge skydd till någon som inte fyllt 18 år.

Sekretessen inom socialtjänsten gäller gentemot privatpersoner, myndigheter, andra kommuner och så vidare, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående lider men. Journaler mellan olika privata företag som arbetar med enskild person får inte utan medgivande från den enskilde lämna uppgifter om personen till varandra.

Vi hoppas att du fått svar på dina frågor.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter