Fråga

Hej
Jag har en fråga, vad kollar soc när dom gör hembesök?
Vad är det man måste fixa för att soc ska tycka det är bra i hemmet?

En fråga om hembesök

Kommentarer

Hej!

Anledningen till att socialtjänstens ska komma på hembesök kan bero på flera saker, varför det är svårt för oss att ge ett svar på vad du behöver fixa för att socialtjänsten ska tycka det är bra i ditt hem.

Socialtjänstens tjänstemän gör kanske hembesök för att föra ett samtal kring ett problem som kommit till socialtjänstens kännedom där insatser från deras sida kan bli aktuellt. För att veta om det som står i anmälan stämmer behöver då socialtjänsten göra ett hembesök för att den som bor där ska få adekvat hjälp om det behövs.

Är anledningen att du gjort en ansökan om möbler och hemutrustning behöver Socialtjänstens handläggare se vad som redan finns och vad som fattas i boendet för att de som bor där ska ha en skälig levnadsnivå.

Om det finns en oro för ett barn, kan hembesöket vara för att se om det finns det som behövs för att kunna tillgodose barns behov, till exempel egen sängplats, skötbord, mat, blöjor, barnstol, leksaker med mera men också att hem och hushåll är en trygg miljö för barnet. Finns det maskiner, saker och substanser som är farliga för barnet som barnet kan komma i kontakt med och utgör en fara, och hur säkerställer då vårdnadshavare att barnet kan skyddas från dessa farliga saker.

Om en utredning är öppnad på ett barn, brukar en del i utredningen vara att träffa barnet i dess hemmiljö, och då är det egentligen inte något speciellt socialtjänsten tittar efter, utan försöker få en bild av barnet och dess miljö, samspel med föräldrar och andra syskon.

Vi råder dig till att ringa socialsekreteraren som skall göra hembesöket och fråga vad just detta hembesök syftar till.

Hoppas att vårt svar var till någon hjälp.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter