Barn

Hej.
Jag undrar hur bidrag osv fungerar för unga föräldrar, möjligtvis då unga mödrar. Får man några extra bidrag, hjälp med lägenhet eller är det vanligt barnbidrag som gäller osv? Och var går "åldersgränsen" för unga föräldrar, 18?

-

Kommentarer

Hej

Du skriver väldigt lite information i din fråga och detta gör att vi har svårt att svara exakt på den. Vi kommer dock att göra ett försök att ge ett så pass brett svar som möjligt.

Barnbidrag betalas ut till alla föräldrar månaden efter barnets födelse. Något annat bidrag riktat just till unga föräldrar finns inte.

Har du läst några av våra tidigare svar så vet du kanske hur svårt det är med bostäder i Malmö. Att få hjälp med lägenhet via socialtjänsten är mycket svårt och ges endast i mycket särskilda fall till barnfamiljer. Huruvida du är berättigad till någon sådan hjälp eller inte kan vi inte svar på här utan vi uppmanar dig istället att ta kontakt med de som arbetar med just dessa frågor i din stadsdel för att diskutera just ditt fall.

Vid akuta behov kan man söka sig till socialtjänsten i den stadsdel man tillhör för mer stöd eller råd kring den egna boendesituationen. Vet man inte vilken stadsdel man tillhör kan man ringa till Malmö stads växel på telefonnummer 040 - 34 10 00 och genom dem bli kopplad rätt.

Eftersom det inte finns några speciella insatser riktade till just bara unga föräldrar så finns det heller ingen satt åldersgräns. Socialtjänsten i Malmö har dock flera grupper, utbildningar och andra aktiviteter där många föräldrar kan få råd, hjälp och stöd. Dessa kan skilja sig åt en del beroende på vilken stadsdel man bor i. Det bästa sättet är således att kontakta din stadsdel och fråga vad just de kan erbjuda dig. Även dessa nås enklast genom Malmö stads växel på telefonnummer 040 – 34 10 00.

Hoppas att du fått svar på dina frågor. Skulle det vara så att du har ytterligare funderingar så är du givetvis välkommen åter.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter