Varför bli Socionom

Hej,
Ställer frågan till erfarna socionomer.

Fråga:

Varför bli socionom?

Vilka arbeten kan man arbeta inom med socionomexamina?

Anonym

Kommentarer

Hej!

Din fråga är spännande, och det finns så klart nästan lika många anledningar som socionomer!

Som utbildad socionom finns det många olika arbetsuppgifter och anställningar man kan få. Socionomutbildningen är bred och det finns olika inriktningar som du kan välja. Det går att arbeta till exempel inom socialtjänsten eller vård- och omsorg, med myndighetsutövning. Om du är mer intresserad av behandling finns det öppenvård, såväl privat som kommunal eller kuratorstjänster. En socionom kan även arbeta inom frivilligsektorn, exempelvis i verksamheter som Röda Korset, Stadsmissionen, Rädda Barnen eller RFSU.

För att få bäst information kan du kontakta en Studie - och yrkesvägledare. De har uppdaterad information om socionomutbildningarna som finns.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter