Delad Vårdnad

Hur ser den familjerättsliga situationen ut i följande fall:
Gemensam vårdnad:
Barnen har idag helgumgänge med pappan, men önskar att bo varannan vecka hos vardera föräldern.
Barnen är 11 o 12. Mamman totalvägrar, hennes nya sambo vägrar totalt att överhuvudtaget kommunicera med pappan.
Pappan har en stabil social situtation med ny sambo som barnen tycker om och ett lämpligt boende.
Vilka rättigheter har pappan enligt lag och praxis, samt vilka kontaktvägar ska han använda för att lösa upp konfliktsituationen??

Mvh Janne

Janne

Kommentarer

Hej

Vi förstår att en situation som den du beskriver här kan kännas både jobbig och frustrerande.

Vilka rättigheter som pappan har beror till viss del på hur det såg ut när den ursprungliga överenskommelsen kring vårdnaden togs. Om denna gjordes med hjälp av tingsrätten så finns det en skriftlig överenskommelse som beskriver hur umgänget ska fördelas. Vill man sedan ändra något i detta beslut så måste man återigen vända sig till tingsrätten förutsatt att föräldrarna inte själva kan komma överens.

För att få hjälp med liknande frågor så är det allra bästa att man hör av sig till familjerättsbyrån. De är experter på frågor kring vårdnad av barn, umgänge och boende. Dessa når man antingen på telefonnummer 040- 34 52 38 eller så går man in till dem på Regementsgatan 52b. Man kan även läsa mer om deras arbete och hur de eventuellt kan hjälpa till på deras hemsida:

http://www.malmo.se/Medborgare/Social---familjefragor/Familj-barn-och-un...

Känner man snarare att man är i behov av hjälp samtalshjälp då kommunikationen mellan föräldrarna brister så kan man vända sig till familjerådgivningen. Läs mer om deras arbete på deras hemsida:

http://www.malmo.se/Medborgare/Social---familjefragor/Familj-barn-och-un...

Hoppas att du fått svar på din fråga och välkommen åter.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter