försvinner gammal historik ur systemet?

Hej! Tänkte först påpeka hur bra denhär tjänsten är och hoppas att den kommer fortsätta! Utöver det undrar jag över hur det fungerar i era system. Jag var lvm-anmäld och utredd för ett par år sedan. Har sedan dess inte haft något m soc att göra. Kommer det för alltid finnas kvar i min journal om jag i framtiden tex blir anmäld igen? Eller tar det en viss tid o sedan gallras allt bort så som i belastningsregistret?

Mika

Kommentarer

Hej!

Vad roligt att du uppskattar Soctanterna! Vi kommer att fortsätta att finnas som ett frågeforum framöver också.

Vad gäller din fråga kring rutinerna för journalföring och gallring så regleras de bland annat i Socialtjänstlagen 12 kap 1 §.

Om du har haft ett ärende, till exempel en utredning enligt LVM, Lagen (98:870) om vård av missbrukare i vissa fall, hos socialtjänsten så sparas dina handlingar i fem år från senaste anteckning. Det innebär att om det exempelvis inom denna femårsperiod inkommer en ny anmälan till socialtjänsten så räknas det fem år från det att anmälan hanterats. Detta även om den nya anmälan inte leder till någon utredning. Det är alltså det sista datumet i akten som är utgångspunkt för gallringstiden.

Om det inte har inkommit någon ny anmälan eller hänt något annat i ärendet under denna tid så ska akten gallras och försvinna. Undantag från gallringsplikten gäller de ärenden där personen är född på något av datumen den femte, femtonde eller den tjugofemte då akten sparas med hänsyn till forskningens behov.

Vi hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen
Soctanterna

Soctanter