Försäkrad under behandlingen?

Hej!
Har behandlingshemmen någon försäkring på klienterna när man är inskriven? Undrar då en vän nyligen gått bort när han bodde och var inskriven på behandlingshem och nu lämnar han två små barn efter sig. Det var med största sannolikhet en olycka som orsakade hans bortgång.

Hastigt lämnat oss

Kommentarer

Hej!

Det är en tragedi för dig och din väns familj.

Det är sannolikt så att det ser olika ut på olika behandlingshem, HVB-hem, kommunala, statliga eller privatägda hem. Det finns också olika former av försäkringar som täcker olika saker, varför vi inte kan svara på din fråga.

Vi för råda familjen och dödsboet att kontakta handläggare på socialtjänsten och behandlingshemmet för att utröna vilken form av försäkring som fanns och om det är någon som kan falla ut med ersättning till dödsboet.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter