Orosanmälan

Har hört att någon vill göra en Orosanmälan på min Mamma (80 åt)
För att hon har blivit glömsk.
Vad händer då?

OROLIG dottero

Kommentarer

Hej!

Vid en inkommen anmälan tar socialtjänsten kontakt med personen som anmälan gäller, i detta fallet din mamma. Man förklarar den oro som finns och frågar om personen önskar hjälp. Önskar personen hjälp kan socialtjänsten öppna en utredning för att ta reda på vilka behov som finns och utifrån det vilken hjälp eller insatser som kan passa. Orosanmälan avseende vuxna till Socialtjänsten gör man främst gällande missbruk.

I det du skriver låter det som att din mamma kanske främst skulle vara betjänt av hjälp i hemmet. I sådana fall tar man kontakt med biståndshandläggare på Hälsa vård & omsorgsförvaltningen. Biståndshandläggaren gör då ett hembesök för att bedöma vilka behov som finns och på vilket sätt de kan tillgodoses.

Hoppas att du har fått svar på din fråga

Vänligen
Soctanterna

Soctanter