Lägenhet beviljad genom socialen

Vad kostar det blivande hyresgästen för en lägenhet 2 rum o kök 6700 kr per månad. Hyra i andra hand. Personen är beviljad skuldsanering.

Medberoende mamma

Kommentarer

Hej!

Vi tolkar det som att du frågar hur mycket försörjningsstöd en person kan få för boende via socialtjänsten.
Normen för vad boendet bör kosta står i relation till hur många personer det finns i hushållet. I Malmö är högsta godtagbara bostadskostnad för en ensam vuxen 5065 kr/månad. I vissa fall kan socialtjänsten ge rådrum, det vill säga göra ett undantag för en period och ge ett högre bistånd under tiden då personen söker ett billigare boende.

Generellt sett vid en ansökan om försörjningsstöd så görs en beräkning utifrån de inkomster och utgifter en person har. Det är den individuella beräkningen som ligger till grund för om personen är berättigad till försörjningsstöd samt hur mycket.

Vi hoppas att vi har tolkat din fråga rätt och att du har fått svar.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter