Vad ska jag göra?

Hej,
Jag är 17år och mår jätte dåligt hemma. Det förekommer inte någon fysikvåld men är otrygg och vågar inte vara hemma pågrund av olika faktorer. Finns det möjlighet att bo själv istället?

Sara

Kommentarer

Hej!

Vad tråkigt att höra att du upplever dig ha en dålig miljö hemma som gör att du inte känner dig trygg.

Vi vill förmedla att du har möjlighet att få råd och stöd via skolkurator eller ungdomsmottagning om du skulle vilka det.

När det gäller din önskan om att bo själv är dina föräldrar försörjningsskyldiga för dig utifrån att du är minderårig. Det framgår inte om du studerar vid gymnasiet, men om du gör det är dina föräldrar försörjningsskyldiga för dig även när du fyllt 18 år.

Vi råder dig att försöka prata med dina föräldrar om hur du känner det och att ni kanske kan finna en gemensam lösning. Alternativt kan du ansöka om stöd, råd och boende via socialtjänsten. Du kan vända dig till den socialtjänst du tillhör utifrån var du bor. Vid ansökan kommer en utredning att inledas för att vidare utreda behovet av socialtjänstens insatser. I utredningen kommer du och dina föräldrar att vara delaktiga.

Vi kan inte besvara om du har en möjlighet att bo själv utan det är utredningen som kommer att mynna ut i vilka behov som finns. Vidare avslutas utredningen med bedömning och om det föreligger anledning till beslut om insatser via socialtjänsten.

Vi hoppas att du fått vägledning i din undran.
Vänligen
Soctanterna

Soctanter