Skakigt i hemmet

Hej, i min familj föregår det ofta psykisk misshandel, och tidigare (händer fortfarande men inte lika ofta) våld mot både mig och min syster. Det får mig att må väldigt dåligt men jag vågar inte prata med skolkurator eller liknande då jag är rädd för vad konsekvenserna skulle bli. Så jag undrar, vad skulle hända om jag berättar?

Oroligt barn

Kommentarer

Hej!

Tack för att du vänder dig hit gällande din situation. Vad sorgligt att höra att du och din syster inte har det bra hemma. Alla barn förtjänar att ha en trygg och god hemmiljö.

Utifrån det du skriver låter det som att du dels skulle behöva någon trygg vuxen att prata med men det låter också som att ni som familj kan behöva stöd från socialtjänsten.

En kurator på en skola har tystnadsplikt, det innebär att hen inte får lov att berätta det du säger för någon annan. Tystnadsplikten kan dock brytas om det du säger gör kuratorn orolig för din hälsa och utveckling. Då är skolkuratorn skyldig att göra en anmälan till Socialtjänsten. Kuratorn på skolan kan hjälpa dig och vara ett stöd i att ta kontakt med socialtjänsten.

Socialtjänsten ansvarar för att alla barn växer upp under trygga förhållanden. När en anmälan tas emot av socialtjänsten gällande hot och våld i hemmet, som du beskriver att du blivit och blir utsatt för, skall socialtjänsten se till att kontakt tas med dig och dina föräldrar på ett sätt som inte utsätter dig för direkt fara. Socialtjänsten gör en inledande bedömning om det finns en akut fara för dig. Efter det fattar socialtjänsten beslut om utredning skall inledas. När anmälan gäller hot och våld i hemmet är socialtjänsten alltid skyldig att öppna utredning. Vid en utredning undersöker socialtjänsten hur du har det hemma och om det finns behov av stöd och insatser för att du ska kunna vara trygg och ha det bra. Insatserna kan t.ex. röra stöd till föräldrarna för att hjälpa dem i deras föräldraroll, det kan också vara en insats som är direkt riktad till dig. Alla beslut som rör barn skall utgå från barnets bästa, alltså vad som blir bäst för dig.

Man kan alltid ringa till socialtjänsten anonymt och diskutera sådana frågor. Viktigt är då att du inte uppger namn eller personnummer när du ringer. Men för att socialtjänsten skall kunna agera behövs personuppgifter på dig.

Det finns också möjlighet att ringa, mejla eller chatta med barnrättsorganisationen BRIS, Barnens rätt i samhället. Genom dem kan du bland annat få prata med en kurator. Du hittar mer information om BRIS under länken nedan:

https://www.bris.se/

Det var modigt av dig att skriva till oss, vi hoppas att du känner tillit till att prata med din kurator eller någon annan vuxen om din situation så att du kan få rätt stöd och hjälp.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter