Urinprov

Mitt barns pappa har drogproblem. Jag blev uppringd av en handläggare som berättade det för mig och han sa att det skulle vara bra att låta pappan lämna urinprov inför varje besök med barnet. På så sätt skyddar vi barnet. Jag är väldigt mån om att hålla barnet borta från pappans missbruksproblem och undrar om telefonsamtalet med handläggaren räcker som underlag för att jag ska kunna kräva att han måste lämna kissprov innan umgänge? Handläggaren nämnde inget om skriftliga avtal. Hur fungerar det?

L

Kommentarer

Hej!
Vi tolkar det som att det finns en oro för ditt barn utifrån misstankar om att barnets fader har drogproblem. Vi förstår att du är orolig inför ditt barns umgänge och undrar hur du kan skydda ditt barn.

Det låter som att det finns en pågående barnutredning eftersom du skriver att du blivit kontaktad av handläggare angående urinprov. Vi råder dig att i första hand kontakta handläggaren för vidare samtal kring oron.
I ditt brev framgår inte om ni båda är vårdnadshavare eller inte. Oavsett vilket så om det finns anledning att misstänka att ditt barn far illa vid umgänge med fadern har du som vårdnadshavare skyldighet/rätten att skydda ditt barn.

Samtidigt som man ska skydda barnet, ska man främja och samarbeta så att barnet har tillgång till båda sina föräldrar, men inte på bekostnad av att ditt barn kan fara illa. Det kan vara svåra avvägningar. Om ni som föräldrar kan kommunicera med varandra gällande ert barn kan du ta upp önskemålet om urinprov innan umgänge med honom.

Om det inte är ett alternativ, kan du som vårdnadshavare prata med handläggaren om din oro. Socialtjänsten kan vara behjälplig med både att samtala med fadern om oron och hur man kan minimera oron.

För att besvara din fråga om du kan tvinga fadern att lämna urinprov är svaret nej. Det du kan göra är att skydda ditt barn om du misstänker att barnet riskerar att fara illa eller far illa vid umgänge.

Hoppas att du har fått svar på dina frågor!

Vänligen
Soctanterna

Soctanter