Återbetalning.

Jag undrar om man är tvungen att återbetala försörjningsstöd som man fått under tiden man överklagar om aktivitetsersättning.
Vi har fått rätt i kammarrätten att jag ska få aktivitetsersättning retroaktivt för drygt 24 månader, men det var ingen som informerade om det när jag ansökte om försörjningsstöd att det skulle återbetalas om jag vann min överklagan.
Kan kommunen kräva pengarna ändå?
Och om dom kan det tar dom allt som dom utbetalt eller bara riksnormen, hyra och el med eller?
Mvh.

Rafiki

Kommentarer

Hej!

Tanken med försörjningsstöd är som ett sista skyddsnät. Har man gjort allt vad man kan för att lösa sin ekonomiska situation så kan man ansöka om försörjningsstöd.

Du skriver att du fått ett domstolsbeslut om att du ska få retroaktiv aktivitetsersättning för 24 månader. På socialstyrelsens hemsida gå det att läsa att enligt reglerna i socialtjänstlagen får socialtjänsten i vissa fall kräva tillbaka pengar som har betalats ut till privatpersoner. ”Detta gäller om utbetalningen visat sig vara felaktig (9 kap. 1§ SoL), när det handlar om pengar som betalats ut som förskott på en förmån, om den enskilde är indragen i en arbetskonflikt, eller om den enskilde inte kan förfoga över sina inkomster eller tillgångar (9 kap. 2§ SoL) eller om det finns en överenskommelse om återbetalning (9 kap. 2§, andra stycket, SoL).”

Socialstyrelsen skriver också att en förutsättning för återkrav är att man vet att inkomsten kommer och att biståndsmottagaren bedöms kunna betala tillbaka pengarna utan att hamna i ekonomiska svårigheter.
Om du har fler undringar eller funderingar kring denna fråga så skulle vi rekommendera dig att kontakta din socialsekreterare.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter