socialstöd

Jag hade har blivit erbjuden på jobb men mina föräldrar lever på socialbidrag och jag undrar ifall lönen jag får från mitt jobb kommer att påverka mina föräldrars bidrag/ stöd och även min egen csn? Eller om det kanske finns en gräns på hur mycket jag får tjäna innan bidraget påverkas? Btw jag är 17 år

s

Kommentarer

Hej!

Vad roligt att du har blivit erbjuden ett jobb! Grattis!

Du skriver att dina föräldrar lever på socialbidrag. Socialtjänsten gör en beräkning varje månad och tittar då på ert hushålls inkomster och utgifter. Varje månad räknas ditt studiebidrag från CSN som inkomst.

Generellt är det så att när en ungdom tjänat över ett prisbasbelopp ska resterande pengar gå till ungdomens försörjning, det vill säga normen, hyresdel, del av el och eventuella andra personliga kostnader som läkarvård etc. Om ungdomen tjänat så mycket en månad att hennes inkomster överstiger dessa kostnader tas det överskottet med som inkomst nästkommande månaden för ungdomens kostnader.

Prisbasbeloppet ändras från år till år. 2018 ligger det på 45 500 kr.

Viktigt att notera är att ett barn/ungdom aldrig är försörjningsskyldig för sina föräldrar/syskon.

Enligt socialtjänstlagen 4 kap 1a §

”Skall följande inkomster inte beaktas vid bedömningen av rätten till bistånd
1. hemmavarande barns inkomster av eget arbete,
2. hemmavarande skolungdomars inkomster av eget arbete, om skolungdomarna är under 21 år.

Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan eller annan jämförlig grundutbildning.

Inkomster som avses i första stycket får dock beaktas vid tillämpning av 1 § till den del de överstiger ett prisbasbelopp per kalenderår enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.”

När det gäller om ditt bidrag från CSN påverkas så kan du läsa mer under länken nedan eller kontakta dem på telefonnummer: 0771- 276 000.

https://www.csn.se/fragor-och-svar/hur-stor-inkomst-far-jag-ha/inkomst-o...

Det är inte alltid lätt att förstå hur socialbidraget beräknas. Du har alltid möjlighet att vända dig till dina föräldrars socialsekreterare för att få information och en tydlig förklaring hur socialbidraget beräknas.
Vi hoppas att vi kunnat hjälpa dig bättre förstå hur bidraget beräknas.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter