Handläggare räknar inkomster några veckor innan beräkningsperiodens start?

Hej

Min handläggare har nu valt att räkna en inkomst som jag fick en månad innan beräkningsperiodens startdatum. Dessutom har han valt att ej räkna med kostnader för mat, boende, och annat som riksnormerna täcker under mellantiden. Jag har också betalat en månads hyra (ej aktuell månad) och el under mellantiden dvs innan perioden började, men det sa han att jag inte hade rätt till bistånd för då de täcker inga hyresskulder.

Jag får känslan av att jag blir lurad här, har skitdålig ekonomi och känner mig otroligt pressad. Han lyssnar inte alls på det jag säger och jag tror han gör det medvetet. Han skickar mina överklaganden direkt till rätten även när han har fattat ett felaktigt beslut och uppenbarligen läser inget av vad jag skriver, han har till och med sagt absurda saker i sina yttranden som var tydligen felaktiga. Vi har bollat runt såhär i flera månader och han har tidigare tagit flera orättvisa beslut som fälldes av rätten. Det känns som att med varje ansökan jag hamnar på ruta ett. Vet inte vem jag ska vända mig till.

Min fråga är, har han rätt? Vad kan jag göra för att ändra situationen?

Cicci85

Kommentarer

Hej!

Du beskriver en situation där du inte har förtroende för din handläggare och du skriver att du vid flertal tillfällen överklagat de beslut du fått och då fått rätt av Förvaltningsrätten. Vi kan förstå att detta är både påfrestande och stressande.

Vi kan inte svara i sak på om din handläggare gjort rätt eller fel utan denna prövning är det Förvaltningsrätten som få avgöra om du väljer att överklaga beslutet. Om du inte upplever att du kan prata med din handläggare så kan en väg att gå vara att kontakta handläggarens chef för att framföra dina klagomål samt få klarhet i hur beräkningen är gjord.

Vi hoppas att din situation förändras och att det framöver blir tydligt hur handläggaren resonerar i sitt beslut.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter